De Appeltuin voor Haïti!

Image
De opbrengst van de Appeltuin-actie ( 4515,10 euro ! ) is ondertussen vertrokken naar de Dominicaanse Republiek voor het project Guali. Vandaag alvast de reactie vanuit de grensstreek met Haïti.

Beste leerlingen van de Appeltuin,

Dank voor jullie warme respons op onze oproep tot steun voor Haïti. We zijn onder de indruk van jullie grote inzet om met allerlei activiteiten geld in te zamelen. Mede dankzij jullie zeer gulle geldelijke steun, kunnen wij ons werk zo goed mogelijk proberen verder te zetten. Het geld dat we van jullie ontvingen gaan we besteden aan de kinderen in het weeshuis van Ouanaminthe. Deze wezen leven in zeer armoedige omstandigheden. Op de eerste plaats willen we met jullie steun enkele speeltuigen neerzetten voor de kinderen: schommels en wipplanken. Met de rest van het geld willen we er mee voor zorgen dat deze kinderen voldoende te eten hebben. Totnogtoe ontvingen zij enkel een ontbijt, en een laat middagmaal bestaande uit witte rijst. Wij zorgen er nu voor dat de kinderen drie maaltijden per dag krijgen én een veel gevarieerdere voeding. Wij zenden jullie ook nog enkele foto’s van de kinderen van het weeshuis. Van harte dank aan jullie allemaal! Een warme groet vanwege het gehele Guali-team!

Image Image Image Image