Tutor en tutee ?!

In deze fase van het aanvankelijk leesproces is het bij de natuurlijke leesmethode van groot belang dat de klaszinnen verinnerlijkt worden.
Dit gebeurt soms door de leesouders – afhankelijk van de beschikbaarheid – en door het vrijblijvend oefenen thuis met het materiaal dat wordt meegegeven.
Om een minimum aan lees-inoefening te garanderen startten we met het tutorlezen. We organiseerden eerst een overleg met de kinderen van het vierde van klas Eddy: hoe pak je het tutorlezen aan, wat is jouw rol als tutor, hoe kan je de kinderen positief stimuleren, …
Uiteraard hebben deze kinderen in deze uitleg maar een half woord nodig ; ze leerden immers op dezelfde wijze lezen. Net zoals de leesouders trok elke tutor dan samen met zijn tutee naar de leraarskamer, gewapend met de woordkaartjes.
Wat opviel is de ernst en de degelijkheid waarmee de kinderen van het vierde mijn eerstejaars begeleidden. Misschien is het een cliché dat niveaulezen het zorgend klimaat van een school bevordert maar de manier waarop de kinderen van het vierde de eerstejaars motiveerden en schouderklopjes uitdeelden was hartverwarmend.
Wordt zeker vervolgd….

Blog versus klaskrant.

admin_p1

Met deze eerste post, is onze klasblog terug uit de startblokken. De blog als communicatiemiddel…reageer en schrijf je mening hierbij. We bespreken het alvast op onze
eerstvolgende deelgroep! Onze oude blog is niet meer bereikbaar.